A Manual of the Wyclif Bible, including the Psalms.
Dedicated to the memory of Sven L. Fristedt

Stockholm Studies in English, No. 102

By Conrad Lindberg
December 2007
Almqvist & Wiksell
Distributed By Coronet Books
ISBN: 9789185445691     
238 pages, 5 3/4" x 9"
$75.00 Paper Original


Svenska skattebönder var kring sekelskiftet 1600 en, ur ett allmäneuropeiskt perspektiv, ganska ovanlig grupp. Staten var beroende av deras välvilja för sin verksamhet, de ägde själva sin jord och de utgjorde ett stånd i den svenska riksdagen. Detta innebar en teoretisk möjlighet till politiskt inflytande. Men hur var det i praktiken? Johan Holm undersöker detta i sin avhandling. Resultatet visar att svenska skattebönder verkligen hade en unik ställning. Vissa regenter bjöd verkligen in bönderna till ett politiskt samarbete, men böndernas möjligheter att få gehör för sin politik var direkt knutna till den betydelse deras politiska stöd hade för regenten.

Theology


Return to Coronet Books main page